Playou video strategie

Video marketingová strategie do nejmenšího detailu

Zmapujeme potenciál video komunikace ve vaší firmě, vytvořímest strategii, obsah a spustíme kampaně.

Spojte se s námi

Vezměte si z videomarketingu to nejlepší

Video strategie

Analýza / Komunikační mapa / Video plán

Připravíme společně komunikační mapu společnosti a najdeme potenciál pro využití videí. Sjednotíme priority a vytvoříme plán tvorby a distribuce videí.

Tvorba videí

Strategie obsahu / Koncepce / Produkce

Pro každou kampaň vybereme vhodnou obsahovou strategii. Vytvoříme koncepci jednotlivých videí od scénáře po animatiky a produkujeme finální videa dle plánu.

Distribuce videí

Nastavení kampaní / Monitoring / Optimalizace

Nastavíme jednotlivé komunikační kampaně, spustíme testy i experimenty, kampaně spravujeme a monitorujeme. Na základě piznatků optimalizujeme obsah i nastavení kampaní.

Video strategie od Playou krok po kroku

Na začátku si formou společného brainstormingu zmapujeme procesy firemní komunikace – ať už se jedná o marketing, HR nebo in terní komunikace. A hledáme příležitosti k jejímu zlepšení za pomocí videí.

Společně najdeme správnou strategii pro komunikaci jednotlivých produktů a služeb. Komunikaci personifikujeme pro jednotlivé cílové skupiny a vytvoříme rámcové rozpočty a ROI pro jednotlivé oblasti.

Naplánujeme harmonogram tvorby a distibuce videí v krátkodobém a střednědobém horizontu. Plán také slouží jako podklad pro tvorbu budgetů.

Nejdříve vytvoříme obsahovou strategii tak, aby videa fungovala pefektně v dané kamapni. Vytvoříme koncepty příběhů a drafty videí. Následně videa s maximální péčí produkujeme.

Obsah i strategii máme hotovou, proto je nastavení jednotlivýh digitálních kampaní hračka. Kampaně testujeme, spustíme a monitorujeme.

Kampaně pečlivě monitorujeme a podle zjištěných poznatků optimalizujeme nastavení i samotný obsah. Následně spouštíme a testujeme další verze např. pomocí A/B testování.

S radostí i vámpomůžeme s videi

Vytvořit poptávku