Silent Pool Gin from Playou animation studio on Vimeo.

Videa pro nás symbolizují fantastický nástroj pro komunikaci v digitálním světě. Máme samozřejmě ještě raději starý dobrý osobní kontakt – to je prostě jiná liga! Ale realita dneška je zatraceně digitální. To ale neznamená, že musí být neosobní a nelidská.

Proč se věnujeme tvorbě videí?

V Playou chceme propojovat lidi s lidmi pomocí videí. Výsledkem naší práce by mělo být porozumění. Komunikace pomocí videí je podle nás osobnější a mnohem lidštější než jakákoliv jiná forma komunikace v digitálním světě. Díky kvalitní komunikaci mohou lidé lépe spolupracovat, sdílet svoje myšlenky a pocity s okolním světem. Čím lépe budou spolu lidé komunikovat, tím lépe si budou rozumět, mít pro sebe pochopení a lépe najdou cestu k sobě navzájem. Na světě bude o trochu lépe.

Chceme dělat videa, která jsou krásná a fungují

Záleží nám na kvalitě videí, která produkujeme. Každá práce musí být unikátní a reflektovat její zadání. Proto si pro spolupráci vybíráme talentované animátory a ilustrátory. Příběhy vždy sami píšeme a hudbu skládáme na míru každému videu (zřídkakdy používáme hudební banky).

Co pro nás symbolizuje video

Video je bohaté médium – umí přenést nejen tvrdá data, ale i dokáže i rozproudit emoce, vytvořit vztah mezi divákem a účinkujícím nebo značkou.

Tvoříme různé formáty video příběhů

Video dokáže propojit lidi. Například pokud sledujete video, kde je živý člověk, vidíte v tu chvíli jeho výraz v tváři, pohyb těla, pohled očí, jeho náladu. Máte možnost vycítit, jestli je jeho projev důvěryhodný, jestli je vám blízký nebo se s takovým člověkem nebo tím co sděluje můžete i ztotožnit. Taková interakce je nezbytná zvláště pokud třeba hledáte dodavatele služeb, které jsou pro vás klíčové. Bude vás zajímat více text o službách nebo krátká řeč ve videu od majitele firmy?

Animovaná videa videa mají také velkou moc jak přenést hodnoty a vyjádřit svůj postoj – výtvarníci i animátoři vyjadřují svou prací to co sami cítí. Jejich práce dokáže vzbudit sympatie, vzrušení, dojetí – to jak oni vnímají značku pravděpodobně přenesou i na vás. Animovaná explainer videa mají pro změnu schopnost vysvětlit i složitá témata za krátkou dobu, a to právě díky propojení mluveného slova, vizuálu a sound designu.

Interaktivní videa jsou potom dalším krokem v evoluci video komunikace. Divák má možnost klikat a reagovat tak na obsah. Obsah se řídí pokyny diváka. Vzniká tedy dialog a nový rozměr komunikace pomocí videí.

Předáváme naše know-how lidem ve firmách

Školíme ve firmách video marketing. Pomáháme najít a určit správnou video marketingovou strategii, učíme vyprávět příběhy značek pomocí videí, budujeme ve firmách in-house videoprodukce. Ano, chceme, aby si firmy a lidé v nich dokázali vytvořit kvalitní videa (zejména natáčení s lidmi) sami nebo s minimální pomocí. Snažíme se firmám předávat vše co jsme se naučili. Díky tomu můžeme naše poslání efektivně šířit. Chceme tedy odstanit bariéry, které stojí na cestě video marketingu – tedy komunikace prostřednictvím videí.

Jaké výsledky naše práce přináší?

Od roku 2015 jsme vytvořili kolem 400 videí pro korporace i malé firmy. Podařilo se nám lépe propojit miliony lidí s našimi klienty, prosadit mnoho investičních projektů, podpořit spolupráci mnoha týmů uvnitř korporací i menších firem, propojit s firmami nové zaměstnance. Naučili jsme stovky tisíc lidí jak používat produkty nebo softwearové nástroje.

Lepší komunikace zvyšuje efektivitu práce, zlepšuje firemní kulturu a v neposlední řadě umožnuje zvýšení zisku firmy.

Dává vám smysl to co děláme?