....

We create interactive videos,
which changes leads to customers.

..

Tvoříme interaktivní videa,
které mění leady na zákazníky

....

....
Interactivity turns videos into a sales tool. It connects the viewers directly with your e-shop or website, allowing them to interact with commercial content right inside the video. Playou provides a turnkey service - we create interactive video concept, produce engaging content and set the interactivity of videos itself.
..
Interaktivní videa posouvají video na úroveň prodejního nástroje. Interaktivita propojuje potenciální zákazníky s vaším e-shopem či webem a umožňuje uživatelům interagovat se samotným obsahem nebo dokonce objednat zboží nebo služby z vašeho e-shopu. 
....
 

....

67% rate
interaction

The vast majority of users will respond to interactive hot-spots in the videos. Get a video that sells.

..

67% míra
interakce

Převážná většina uživatelů bude reagovat s interaktivními hot-spoty ve videích. Získejte unikátní prodejní nástroj.

....

....

2x longer
viewing

People spend a lot more time watching interactive videos. Increase the interest in your brand.

..

2x delší
sledovanost

Lidé stráví výrazně delší dobu sledováním interaktivních videí. Podpořte zájem o vaši značku.

....

....

16% Click
Through Rate

Whether your users will be shopping for cosmetics or asking you for a test drive at the car shop, you can count on a satisfactory number of click-throughs.

..

16% míra
prokliku

Ať budou vaši uživatelé nakupovat nebo žádat o zkušební jízdu v autosalonu, počítejte se uspokojivými čísly.

....

 

 
 

Powered by WIREWAX

....

Hotspot videos

Connect your potential customers with the products right inside the video and allow them to shop directly. All they have to do to see the product page is to click on a hotspot - then they can even watch another video about that product or take another action. Hotspots bring people closer to purchase!

..

Hotspot videa

Propojte vaše potenciální zákazníky s produkty přímo ve videu a umožněte jim rovnou nakupovat. Stačí jen, aby divák videa kliknul na některý z hotspotů a zobrazí se mu položka s produktem, přehraje se mu další video ve videu nebo se odehraje jiná akce. Hotspoty přibližují lidi k nákupu!

....

Powered by WIREWAX

....

Branching videos

Let the customers choose to view the content that is intended for them. Whether it's skin type when selecting cosmetics or engine power when picking a car, the content of their choice and interest is just one click away. It’s fun and attractive to potential customers, and that makes your brand more attractive.

..

Branching videa

Nechte zákazníka ať si vybere ke shlédnutí obsah, který je určen právě pro něj. Ať už je to typ pleti při výběru kosmetiky nebo síla motoru při výběru auta, stačí jen kliknout a divák vidí obsah, který si zvolil a zajímá jej. Je to pro potenciální klienty zábavné a atraktivní. Je to "fičurka", která zatraktivní vaši značku.

....

 

Powered by WIREWAX

....

360° hotspot videos

360° videos don’t belong only to VR headsets. They are supported by web browsers, YouTube, and social media as well. It's an attractive format. Plus, if there are hotspots or other interactive features, viewers are willing to spend much more time watching the video - and that’s always good for you and your brand.

..

360° hotspot videa

360° videa nepatři jen do VR brýlí, ale jsou podporována prohlížeči, YouTubem i sociálními sítěmi. Je to atraktivní formát. A navíc pokud jsou v něm hotspoty či případně další interaktivní  funkce, diváci jsou u nich ochotni strávit opravdu hodně času - a to hraje pro vás a pro vaši značku. 

....

Powered by WIREWAX

....

Multistream videos

The multi-stream video is a unique format that shows two parallel stories in one video at once. For example, imagine a story that takes place in two different timelines or alternative realities. Just move the interactive slider, and see the other timeline or reality in the same video. Viewers love these entertaining little things!

..

Multistream videa

Unikátní možnost jak ukázat dva paralelní děje v jednu chvíli. Představte si například děj, který se odehrává ve dvou odlišných časech nebo realitách. Stačí posunout interaktivní dělící čarou a vidíte ve videu to co právě chcete. Diváci tyto hravé drobnosti milují a přičtou vám je při rozhodování o nákupu k dobru.

....

 

 

....

We’ve created almost 300 unique videos
for more than 100 of our beloved customers. 

..

Vytvořili jsme téměř 300 unikátních videí
pro více než 100 skvělých zákazníků.

....

 

 
loga.png