....

What is the value of our videos?

..

Jak přistupujeme k výrobě jednotlivých videí?

....

 

....

In Playou we create 100% custom animated videos and provide professional services to our clients. We believe in quality. For instance when we say "illustration" or "animation" - it means handcrafted work by one of the best artists on the market. When it comes to "music" - it is a song composed especially for you and your brand. And for sure, every story is written by us just for you.

..

V Playou vyrábíme videa výhradně na míru každému projektu a snažíme se klientům poskytovat co možná nejlepší zákaznický servis. Zakládáme si na kvalitě i originalitě obsahu i zpracování našich videí. Ilustrace i animace od Playou jsou vždy práce od špičkových výtvarníků a animátorů, stejně jako hudbu ke každému videu v Playou komponuje hudební skladatel.

....

 

 

....

What is included in every video project?

..

Jaké služby jsou součástí video produkce? 

....

 
 
 

....

Pre-production phase:

- consulting of initial request
- creating a storyline and video concept
- creating video script
- drawing storyboard
- designing graphical style
- animating a video draft (animatic)

..

Fáze pre-produkce videa:

- konzultace k zadání
- tvorba konceptu videa
- tvorba scénáře
- příprava storyboardu
- návrh grafického stylu videa
- animace draftu videa (animatik)

....

....

Production phase:

- creating illustrations
- animating / screencasting
- voiceover recording (in any language)
- music and sound composing
- post-production
- client's revisions

..

Fáze produkce:

- tvorba ilustrací
- animace / screencasting
- nahrání dabingu (v libovolném jazyce)
- komponování hudby a zvuků
- post-produkce
- revize od klienta

....

 
 

 

....

Pricing

..

Ceník

....

 

 

....

2D explainer videos

1st minute - £2700
Each additional minute - £1800

..

2D explainer videa
1. minuta - 75000 Kč
Každá další minuta - 50000 Kč

....

....

Facebook & Instagram videos

15 seconds of vertical
or square video - £1350

..

Videa pro Facebook & Instagram

15 sekundová vertikální
nebo čtvercová videa - 39000 Kč

....

 
 
 

....

Video tutorial (simple animation)

The first minute - £1800
Each additional minute - £1200 

..

Video tutorialy (s jednoduchou animací)

1. minuta - 50000 Kč
Každá další minuta - 34000 Kč

....

....

Live Shooting

We calculate the price individually for each project accordingly to its technical attributes.

..

Živé natáčení

Ceny natáčení kalkulujeme pro každý projekt individuálně podle technické náročnosti.