9 workshopů, kterými sem tam zaměstnáváme naše zákazníky

Marketingová strategie. Hm, to zní jako vznešeně, ale není to zbytečné?

Dělat marketing, prodej nebo produkovat obsah bez strategie je třeba jako vydat se autem na důležitou a dlouhou cestu bez mapy. Jednak asi těžko dojedete do cíle a je dost možné, že se ocitnete někde v půli cesty bez benzínu.

Ale dost přirovnání. Zkrátka strategie důležitá je, a když spolupracujete s Playou, tak je součástí každého projektu. Tvoříme ji společně s klienty na našich workshopech.

Pojďme se podívat, o jaké workshopy se jedná, jaké otázky na nich řešíme a jak vypadají výstupy.

Na úvod bych řekl, že s klienty děláme workshopů hned několik a mnoho z nich v průběhu spolupráce opakujeme nebo kombinujeme. Napočítal jsem jich 9.

1. Analýza potřeb

Na tomto workshopu zjišťujeme a analyzujeme konkrétní potřeby a cíle našich klientů. Společně identifikujeme klíčové oblasti, které je třeba řešit, a definujeme, jaké výsledky by měly být dosaženy. Výstupem je detailní report potřeb a priorit.

2. Content Strategy

Tento workshop se zaměřuje na vytváření efektivní obsahové strategie. Diskutujeme, jaký obsah bude pro cílovou skupinu nejrelevantnější a nejhodnotnější. Výstupem je strukturovaný plán obsahové strategie včetně témat, formátů a distribučních kanálů.

3. Content Plan

Plánování obsahu je nezbytné pro zajištění konzistence a efektivity marketingových aktivit. Na workshopu vytvoříme detailní obsahový plán, který zahrnuje konkrétní termíny, odpovědnosti a formáty obsahu. Výstupem je kalendář obsahových aktivit.

4. Video Storytelling

Video je mocný nástroj pro komunikaci a zapojení publika. Na tomto workshopu se naučíme, jak vyprávět příběhy prostřednictvím videa. Diskutujeme scénáře, vizuální styl a techniky pro maximální efektivitu. Výstupem je koncept a storyboard pro video kampaně.

5. B2B marketing

Specifika B2B marketingu vyžadují odlišné přístupy. Na tomto workshopu se zaměřujeme na strategie a taktiky specifické pro B2B trh. Diskutujeme o lead generation, account-based marketingu a dalších klíčových prvcích. Výstupem je přizpůsobená B2B marketingová strategie.

6. Customer Education

Vzdělávání zákazníků je klíčové pro jejich dlouhodobou spokojenost a loajalitu. Na workshopu plánujeme vzdělávací materiály a programy, které pomohou zákazníkům lépe pochopit a využívat vaše produkty nebo služby. Výstupem je vzdělávací plán a obsahové materiály.

7. Webdesign

Design webových stránek hraje zásadní roli v online prezentaci firmy. Na tomto workshopu diskutujeme uživatelskou zkušenost, vizuální styl a funkčnost webu. Výstupem je wireframe a designový koncept webových stránek.

8. Branding

Silný brand je základem úspěšné firmy. Na workshopu se zaměřujeme na definování brandové identity, hodnot a poslání. Diskutujeme o vizuálních a komunikačních prvcích brandu. Výstupem je brandový manuál a komunikační strategie.

9. Value Proposition

Hodnotová nabídka je klíčovým prvkem marketingové strategie. Na tomto workshopu identifikujeme, jaké hodnoty vaše produkty nebo služby přinášejí zákazníkům. Diskutujeme o diferenciaci a positioning. Výstupem je jasně definovaná hodnotová nabídka.

10. Communication Strategy

Efektivní komunikace je základem úspěšné marketingové kampaně. Na tomto workshopu vytváříme komunikační strategii, která zahrnuje cílové skupiny, klíčové zprávy a komunikační kanály. Výstupem je komplexní plán komunikačních aktivit.

Závěr

Spolupráce s Playou vám přinese jasně definované strategie a plány, které jsou klíčové pro úspěch vaší firmy. Naše workshopy vám pomohou lépe pochopit vaše potřeby, vytvořit efektivní obsah a marketingové kampaně a dosáhnout vašich obchodních cílů.